พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพ
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
 
 

3 มิ.ย.57 พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบช.ภ.4 ให้สัมภาษณ์lสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN

7 ส.ค.57 ภ.จว.มุกดาหาร เปิดการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.มุกดาหาร ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร
6 ส.ค.57 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร ได้ทำพิธีลงนาม MOU ร่วมกับ นางมลัยรัก ทองผา นายก อบจ.มุกดาหาร
24 ก.ค.57 เวลา 10.00 น. ภ.จว.มุกดาหาร โดยการนำของ พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพ ผบก.ภ.จว.มุกดหาาร พร้อม ผู้ว่าราชการ จ.มุกดาหาร ได้แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ตำรวจภูธร จ.มุกดาหา
1 ก.ค.57 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดการฝึก หน่วยในสังกัด ภ.จว.มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค.57

 

<<กิจกรรมทั้งหมด>>

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ ภ.จว.มุกดาหาร
   
การประเมินระดับคว่ามสำเร็นจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยฯ 2555-2556
   
   
   
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 9/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2556

 

<<อ่านทั้งหมด>>

จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ฉบับบที่ 3 ปีที่ 9

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติฉุกเฉิน

   
   

 

<<อ่านทั้งหมด>>

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรนาอุดม (ทดแทน)ฯ ลง 6 ส.ค.57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรคำป่าหลาย (ทดแทน)ฯ ลง 6 ส.ค.57
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) ให้กับสถานีตำรวจภูธรบ้านค้อฯ ลง 6 ส.ค.57
สอบราคาซื้อรถจักยานยนต์ ลง 5 ส.ค.57
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพัก ของ สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย ลง 11 มิ.ย.57
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจัดทำระบบประปา สถานีตำรวจภูธรกกตูม ลง 9 มิ.ย.57
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการรับแจ้งเหตุ 191 ลง 4 มิ.ย.57

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player