พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพ
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
 
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ในห้วงก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
วันที่ 13 มี.ค.57 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการ ฝ่ายปฏิบัติการ ปปง. พร้อมคณะ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.มุกดาหาร ในสายงานสอบสวน งานสืบสวน และ งานป้องกันปราบปราม
10 มี.ค.57 เวลา 09.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ทำพิธีเปิด โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการใช้อาวุธปืน โดยมี นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี และ พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร กล่าวรายงาน ณ สนามยิงปืนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
3 ธ.ค.56 พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพ ผบก.ภ.จว.มุกดาาหาร นำข้าราชการตำรวจส่วนกลางและ สภ.เมืองมุกดาหาร ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.56 ณ.ภ.จว.มุกดาหาร
1 ธ.ค.56 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.4 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนแก้วกินรี และเปิดที่ทำการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนแก้วกินรี ณ บ้านประธานชุมชนแก้วกินรี

 

<<กิจกรรมทั้งหมด>>

การประเมินระดับคว่ามสำเร็นจของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยฯ 2555-2556
   
   
   
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 9/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2556

 

<<อ่านทั้งหมด>>

จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ฉบับบที่ 3 ปีที่ 9

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติฉุกเฉิน

   
   

 

<<อ่านทั้งหมด>>

   
   
   

 

<<อ่านทั้งหมด>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player